bip     Przetargi  ›   ›  Ogłoszenia o zawarciu umowy  › 
Data publikacjiTemat
2020-05-20Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2020-2022
2020-04-10Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaułek w Jeleniej Górze
2020-03-31Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze (od ulicy Zielonej do ul. Wolności)
2020-03-30Budowa i spięcie wodociągu w ul. Fałata z siecią wodociągową w ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze
2020-01-20Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej - Dębowej w Jeleniej Górze
2019-12-20Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Grunwaldzkiej/Kadetów w Jeleniej Górze
2019-10-24Zakup dysków sieciowych typu NAS wraz z dyskami HDD i kartami rozszerzeń na potrzeby PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-09-12Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na lata 2019-2022
2019-08-12Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2019-07-30Dostawa materiałów reklamowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-07-29„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze”
2019-05-10Kontrakt JG-PR-2019-1 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego"
2019-03-26Budowa rurociągu wodociągowego i kanału sanitarnego do obiektów przy ul. Karola Miarki dz. 514/18 i 514/20
2019-02-27Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-02-01Sukcesywna regeneracja wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-01-28„Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”
2018-10-29Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu autotransporter o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony na potrzeby PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
2018-10-02Kontrakt JG-PR-2018-3 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ulica Sudecka"
2018-09-05Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
2018-09-05Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lutosławskiego w Jeleniej Górze
2018-08-16Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki o DMC do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
2018-07-30Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze
2018-07-30Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry - część 1"
2018-06-20Pomiar parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych 10 studni szybowych (I-X) oraz czyszczenie poziomych ciągów drenarskich
2018-03-20Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2018 – 20
2018-01-09Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2017-07-12Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Głowackiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego i Broniewskiego w Jeleniej Górze
2017-05-29Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze
2017-05-19Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Jeleniej Górze
2017-05-19Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Bema w Jeleniej Górze
2017-02-13Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2016-08-18Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Panorama w Jeleniej Górze
2016-08-18Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze
2016-07-26Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Górze
2016-07-04Sukcesywna dostawa tonerów do urządzeń drukujących będących w posiadaniu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2016-06-29Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ulica Marcinkowskiego – Cmentarna
2015-11-24Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Przeskok
2015-11-04Budowa linii kablowej SN wraz z budową stacji oraz złącza kablowego SN
2015-09-23Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Skowronków, Dziecinnej i Wesołej w Jeleniej Górze
2015-03-01Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie PWiK „WODNIK” ul. Ceglana 7 w Jeleniej Górze
2015-02-19Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2015-01-23Reaktywacja węgla aktywnego
2014-10-20Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze
2014-09-15Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2014-08-21Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wrońskiego w Jeleniej Górze
2014-06-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wzgórze Wandy i Kosmonautów w Jeleniej Górze
2014-04-28Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze
2014-01-15Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2014-2015
2013-12-02Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.
2013-11-25Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014
2013-11-22Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz
2013-11-22Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
2013-09-24Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka
2013-08-08Operat szacunkowy dla sieci kanalizacji sanitarnej ks200 wzdłuż ulicy Kaczawskiej
2013-04-15Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze
2013-04-15Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4
2013-03-15dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz
2013-02-06Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6
2013-02-06Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2013-01-08Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2013r
2013-01-08Budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w Jeleniej Górze w rejonie ulic Okrężnej, Małej, Podleśnej i Południowej II
2012-12-21Postępowanie JG-PU-2012-6 na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie...\\\"
2012-11-21Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2013 r.
2012-09-25Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podst. pn. Kan. sanit. i sieć wod. – rejon ul. Nadbrzeżnej i K.Miarki - II
2012-09-24Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Zachodniej w Jeleniej Górze
2012-09-24Remont warsztatu samochodowego oraz remont posadzki warsztatu ślusarskiego przy ul. Ceglanej 7
2012-09-24Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych
2012-09-24„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 – w ulicy Hirszfelda oraz zadanie 2- w ulicy Daniłowskiego
2012-09-04JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej”, JG-PR-2011-3 „Kanalizacja sanitarna - Sobieszów”
2012-07-26Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS II
2012-07-19Operat szacunkowy
2012-06-19Samochód osobowy
2012-06-19Usługi projektowe
2012-06-08Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2012-06-05Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. Kan. sanit. i sieć wod. – rejon ul. Nadbrzeżnej i K.Miarki
2012-05-17Zakup i dostawa kopertownicy
2012-03-19Zadania pn. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – łącznik ul. Lubańska - ul. Spółdzielcza
2012-03-14Kontrakt nr JG-PU-2011-17 na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie...\"
2012-02-28Kontrakt nr JG-PR-2011-1 - Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II
2012-02-23Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego - Kontrakt JG-PR-2010-1.1
2012-02-23Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Jelenia Góra
2012-02-23Wykonanie robót dodatkowych jako zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego - Kontrakt JG-PR-2010-1.2
2012-01-25Kontrakt JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa –rejon lewobrzeżnych Cieplic”
2011-10-17Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Osiedle Robotnicze - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2011-02-14Wykonanie i dostawa teczek kartonowych na dokumenty
2010-12-02PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane w zakresie budowyrurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2010/S 233-356353
2010-08-11Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu \"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra\"